//
home

Latest Post

Họp mặt bàn về việc đi thực tế ở Đà Lạt

8h ngày 25/7 các bạn lớp 11sh01 tập trung ở khu C trường mình nhé, để gặp thầy Tùng bàn về việc đi thực tế ở Đà Lạt, các bạn đi đầy đủ nhé!